logo
 

Головна сторінка
Новини
Карто-схема
Фауна
Флора
Відео
Фотогалерея
Про НПП
Історія парку
Наукова робота
Відпочинок
Еколого-освітня
робота
Перелік послуг
Екостежки
"Деснянські зорі"


Дитячий екологічний табір “Деснянські зорі”

Дитячий екологічний табір “Деснянські зорі” став візитною карткою національного природного парку “Деснянсько-Старогутський”.

056
"Деснянські зорі - 2009"

 

"Деснянські зорі - 2010"

 

"Деснянські зорі - 2011"

На базі табору протягом трьох років збираються найкращі юннати Сумської області.

Спільна мета цих проектів: подарувати дітям радість спілкування з рідною природою і не залишити байдужих до її проблем. Для цього намагалися побудувати заняття так, щоб учасники мали якомога більше контактів з найрізноманітнішими живими істотами. Це, на нашу думку, дозволило гармонійно поєднувати інформативне та емоційне сприйняття оточуючого. Робота по вихованню підростаючого покоління організаторами розглядається не відокремлено, а в системі інших заходів. Нами запропонована така формула проведення табору: "талановита молодь - природно-заповідні території - екопросвіта - профорієнтація - надійна кадрова зміна".

Перший досвід НПП "Деснянсько-Старогутський" і громадська екологічна організація "Деснянські зорі" у 2002 році в рамках "Спільної робочої програми українсько-голландського співробітництва в галузі охорони природи та користування заповідними територіями на 2001-2003 рр." провели "Стажування щодо організації екологічних таборів у НПП "Деснянсько-Старогутський". До дитячого оздоровчого табору "Десна", що поблизу с. Очкіне Середино-Будського району з'їхалося 66 чоловік учасників: юннатів, керівників гурткової роботи міських та районних станцій юних натуралістів Сумської області. Для них співробітниками НПП "Деснянсько-Старогутський" під проводом консультантів із Державної служби заповідної справи була розроблена цікава і насичена програма. Яка потім стала традиційною з певними змінами.

063 064
Заняття в екологічному таборі "Деснянські зорі" (фото С.М.Панченко)

Для проведення польових практичних занять запрошуються висококваліфіковані фахівці із Інститутів НАНУ, вузів Києва та Сум. Метою проекту було показати на практиці і поширити серед установ природно-заповідного фонду, громадських екологічних організацій методи проведення екологічних таборів у національних природних та регіональних ландшафтних парках, що дало змогу покращити процес поширення екологічних знань серед населення, установами Міносвіти, Мінекоресурсів України, природно-заповідного фонду та неурядовими громадськими організаціями.

Місцем для проведення Стажування дитячий оздоровчий табір "Десна" було обрано не випадково. Цей табір розташований у сосновому бору біля р. Десни. Тут є всі необхідні умови для проживання, харчування, проведення польових занять, круглих столів та лекцій. Табір "Десна" межує із територією НПП "Деснянсько-Старогутський", що сприяло організації екскурсій та польових практичних занять. З 2007 року табір проходить у формі наметового.

Стажування проводиться у співробітництві з Центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської обласної державної адміністрації, який взяв на себе зобов'язання по відбору талановитих дітей, організацію внутрішнього розпорядку під час їх перебування у таборі, налагодженню самоуправління, забезпечив дотримання техніки безпеки з боку дітей, організував їх дозвілля. З 2007 року навчальний процес було адаптовано для слухачів Сумського територіального відділення Малої академії наук.

Навчання проводилося з двома категоріями учасників: дітьми, що активно займаються в еколого-натуралістичних центрах та керівниками гурткової роботи станцій юннатів. Всі вони в першій половині дня відвідували польові практичні заняття з ботаніки, орнітології, теріології та гідробіології. Кожне заняття було сплановане як невеличке наукове спостереження. Під кінець заняття діти за допомогою викладача інтерпретували отримані результати і робили висновки. Основна увага під час цих занять приділялася використанню не ушкоджуючих для живих організмів методів спостережень. Іншою формою занять були екскурсії маркованими екологічними стежками. На них відвідувачі змогли познайомитися з різноманітними екосистемами, які охороняються на території НПП "Деснянсько-Старогутський". Окрім польових практичних занять та екскурсій проводили навчання способам виживання у дикій природі, та інтерпретації природи. Належну увагу було приділено самостійній роботі дітей. Підсумком самостійної роботи стало проведення дітьми екскурсії по визначеному маршруту з елементами інтерпретації природи. Інструктори намагалися щоб учень не лише засвоїв методики і зібрав матеріал, але й опрацював його , зробив висновки і доповіді про результати роботи.
Щоденно проводяться круглі столи, під час яких обговорюваються проблеми охорони флори та фауни, проблеми розбудови екологічної мережі, відбувався обмін досвідом між учасниками акції по способах еколого-просвітньої роботи.
Вистачило часу і для проведення різноманітних акцій. Так адміністрацією НПП "Деснянсько-Старогутський" під час урочистої лінійки, присвяченої Дню незалежності України, обласним та районним станціям юннатів була передані книги про природу Сумщини. Був і вечір біля багаття, де згоріли браконьєрські знаряддя, вилучені на території парку.

Інформація про акцію поширювалася через засоби масової інформації, для чого були запрошені кореспонденти обласного телебачення та газет. Стажування висвітлене у інформаційних випусках обласного телебачення та радіо, в районних та обласних засобах масової інформації. Знятий під час проведення стажування сюжет здобув перше місце на конкурсі фільмів про природоохоронні акції у НЕНЦ. За підсумками роботи "Стажування" були видані методичні рекомендації по організації та проведенню екологічних таборів. 

Організація та проведення екологічних таборів на базі національного парку "Деснянсько-Старогутський" дозволяє:
-поширювати досвід, набутий при організації та проведенні “Стажування щодо організації екологічних таборів у НПП “Деснянсько-Старогутський” 19-25 серпня 2002 року”, здійсненого в рамках “Спільної робочої програми українсько-голанського співробітництва в галузі охорони природи та користування заповідними територіями на 2001-2003 рр” через засоби масової інформації в межах області та України;
-розповсюджувати нові методики польових практичних занять з дітьми в природі, які базуються на використанні інформаційного та емоційного сприйняття краси природи та її закономірностей;
-проведення екологічних таборів сприяє профорієнтації серед дітей-учасників з метою надання їм екологічної освіти та підготовки достойних продовжувачів існуючих у нашій державі традицій з охорони довкілля;
-залучати до співпраці представників природно-заповідних територій України та Росії, а також громадських організацій до участі у подібних акціях;
-учасникам стажування співпрацювати і надалі у сфері організації пізнавальних екскурсій до НПП "Деснянсько-Старогутський", різноманітних заходів еколого-просвітницького спрямування, зокрема виставок, конкурсів, масових заходів.

 

 
Використання будь-яких матеріалів без посилання на даний сайт заборонено.