logo
 

Головна сторінка
Новини
Карто-схема
Фауна
Флора
Відео
Фотогалерея
Про НПП
Історія парку
Наукова робота
Відпочинок
Еколого-освітня
робота
Перелік послуг
Екостежки
"Деснянські зорі"


Наукова робота

Для виконання завдань пов’язаних із збереженням, відтворенням та раціональним використанням природних комплексів у структурі НПП "Деснянсько-Старогутський"  працюють відділи охорони та відтворення природних екосистем, науки та рекреації, три природоохоронних науково-дослідних відділення: Старогутське, Улицьке, Деснянське.

Наукова робота у НПП "Деснянско-Старогутский" ведеться відділом науки та рекреації, у складі якого працює три наукові співробітники. Для вирішення конкретних наукових питань тимчасово у складі відділу працюють запрошені фахівці. Основним завданням, яке покладається на наукових співробітників парку є ведення Літопису природи. З 2001 року ця праця виконується щорічно.

На базі НПП "Деснянсько-Старогутський" готуються кандидатські та докторські дисертації. Фахівці парку підтримують тісні стосунки з Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, вузами міст Сум, Ніжина, Чернігова, Глухова. В результаті такої співпраці здійснена низка проектів. Так НПП "Деснянсько-Старогутський" став місцем проведення всеукраїнської конференції молодих вчених-ботаніків України “Актуальні проблеми ботаніки та екології» 20-23 серпня 2001 року. Науковцями парку розроблено концепцію формування екологічної мережі в регіоні, побачили світ нові книги.

065

Результати наукових досліджень є матеріалом для еколого-просвітницької роботи. В цій сфері діяльності парку виділяються  кілька напрямків: робота з школярами, виступи в засобах масової інформації, організація масових заходів, конференцій. Значна увага приділяється формування іміджу парку як науково-дослідної установи. На сторінках районної газети періодично виходить дитяча сторінка “Зелена вітальня”, статті краєзнавчого характеру наукових співробітників, регулярно висвітлюються проведені акції, результати наукових досліджень.

080
081
082

 

Прикордонне розташування Деснянсько-Старогутського національного природного парку створює перспективу організації на його базі, з українського боку, та біосферного резервату „Неруссо-Деснянське полісся” - з російського, міждержавного біосферного резервату. Це сприятиме не тільки поповненню фауни України рідкісними твариними, які ще збереглись в знаменитих Брянських лісах, а й взагалі підняттю російсько-українських відносин в галузі збереження природи на якісно вищий рівень.

Навколо НПП "Деснянсько-Старогутський" згуртувався колектив фахівців, який вже приймав участь у багатьох природоохоронних проектах і готовий вирішувати комплексні задачі, зокрема проектування та створення природно-заповідних об’єктів, організація дитячих профільних екологічних таборів, проведення комплексної екологічної оцінки території.

 

Третье издание Красной книги Украины

Список видов фауны и флоры, охраняемых в НПП.

 

 

 

 

 

 
Використання будь-яких матеріалів без посилання на даний сайт заборонено.