logo
 

Головна сторінка
Новини
Карто-схема
Фауна
Флора
Відео
Фотогалерея
Про НПП
Історія парку
Наукова робота
Відпочинок
Еколого-освітня
робота
Перелік послуг
Екостежки
"Деснянські зорі"


Національний природний парк - природоохоронна та рекреаційна установа

Збереження цінних природних осередків можливе не лише за умови виключення їх з господарського використання і встановлення режиму абсолютної заповідності, тобто в заповідниках. Науково доведено, що використання природної спадщини, без нанесення їй шкоди, та отримання соціально-економічних вигод з одночасним підтриманням і відновленням природних багатств цілком можливо. Втіленням цієї ідеї стали багатофункціональні природоохоронні території - національні природні парки (НПП).
Перший в Україні Карпатський НПП був створений у 1980 році на площі 50303  га. Зараз кількість НПП у державі досягла 19, а до 2020 року їх планується довести до 50.
Саме НПП створюють унікальну можливість узгодження завдань охорони природи з потребами збалансованого використання природних ресурсів та відпочинком населення.

Що таке НПП?
НПП - це природоохоронна, науково-дослідна та рекреаційна установа загальнодержавного значення, яка створюється для збереження у природному стані типових або унікальних природних комплексів та забезпечення умов для організованого відпочинку. НПП належить до природно-заповідного фонду України, має адміністрацію і є юридичною особою, утримується за рахунок коштів з державного бюджету.
Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НПП організовуються з вилученням земельних ділянок з господарського використання та наданням у постійне користування НПП, а також без їх вилучення у власників або користувачів.

Мета створення.
НПП формується на територіях, де добре збережені природні комплекси та об'єкти, є умови для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах. НПП створюється з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. Одним із важливих напрямків діяльності НПП є здійснення освітньо-виховних заходів для місцевого населення та туристів, проведення екскурсій, лекцій, бесід тощо.

Порядок створення.
Створення НПП здійснюється у кілька етапів. Спочатку розробляється клопотання про його створення. Клопотання розглядаються та схвалюються Мінприроди України та передаються до обласних державних управлінь Мінприроди, які готують клопотання до райдержадміністрацій щодо забезпечення погодження місць розташування земельних ділянок НПП з видачею Актів вибору земельних ділянок,  погоджують пропозиції щодо включення окремих земельних ділянок з землекористувачами та землевласниками, отримують висновки та рішення місцевих органів влади та самоврядування. Мінприроди забезпечує погодження проекту створення НПП з центральними органами виконавчої влади і передає для схвалення Урядом. Рішення про організацію  НПП приймається Президентом України.

Завдання.
Відповідно до мети створення НПП на цю установу покладається виконання таких завдань:
-збереження цінних природних та історико-культурних
комплексів і об'єктів;
-створення умов для ефективного туризму, відпочинку
та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах;
-сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.

Зонування території.

Для НПП розробляється проект організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів. З урахуванням їх природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей, виділяються 4  функціональні зони. Для усіх зон, їх окремих ділянок розробляються науково-обґрунтовані режими охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів.
Заповідна зона. Має найважливіше природоохоронне значення. Включає особливо цінні природні комплекси та об'єкти, як унікальні, так і типові. У цій зоні встановлюється режим охорони, який має сприяти збереженню та відновленню  природної рослинності та тваринного світу, проводяться наукові дослідження. У цій зоні забороняється будь-яка господарська діяльність за виключенням заходів щодо відновлення природних умов, зокрема, корінних деревостанів та гідрологічного режиму. На окремих ділянках може дозволятися традиційне природокористування (для прикладу, сінокосіння), якщо це сприятиме збереженню рідкісних і зникаючих видів флори та фауни.
Зона регульованої рекреації. Включає типові природні комплекси, що мають рекреаційну цінність. Крім природоохоронних заходів, науково-дослідної та еколого-освітньої діяльності, санітарних, вибіркових та реконструктивних рубок лісу, на цій території здійснюється короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць, збір грибів та ягід, спортивне рибальство, та інші види рекреаційної діяльності.
Зона стаціонарної рекреації. Призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших об'єктів обслуговування відвідувачів.
Господарська зона. В її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на НПП завдань, знаходяться населені пункти, об'єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. У цій зоні  можуть здійснюватися інші види природокористування, якщо вони мали місце до створення парку і це є умовою при погодженні матеріалів створення НПП користувачами та власниками земель, місцевими органами влади та самоврядування.

Як впливає створення парку на життя і діяльність місцевого населення?
Штат НПП формуватиметься з місцевих жителів та працівників лісгоспів, а його утримання здійснюється за кошти Державного бюджету та Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
Забезпечення режиму території НПП, здійснення заходів по відтворенню/відновленню природних ресурсів дозволяє суттєво примножити багатство місцевої флори та фауни.
На території НПП в господарській зоні зберігаються традиційні види природокористування, у тому числі сінокосіння, випас худоби, спортивне рибальство, бджільництво, збір грибів, ягід та лікарських рослин, вирішуються питання заготівлі дров тощо.
Рекреаційна діяльність на території НПП є прямою інвестицією в економічний розвиток регіону. Вона здійснюється шляхом створення сприятливих умов для відпочинку відвідувачів на лоні природи і включає: облаштування екологічних та туристичних маршрутів та зон відпочинку; організацію екологічних таборів для школярів та молоді; залучення місцевого населення до рекреаційної діяльності (надання платних послуг відвідувачам щодо розміщення, харчування та супроводу); надання інформаційних послуг через випуск друкованої, фото- та відеопродукції, виготовлення інформаційних стендів; залучення та співпраця з рекреаційними закладами регіону щодо відвідування території НПП; забезпечення додержання вимог щодо відвідування території; попередження правопорушень та засмічення і захаращення території; реалізації заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників та хвороб; запобігання виникненню пожеж та інших надзвичайних ситуацій тощо.
Еколого-просвітницька діяльність НПП сприяє підвищенню рівня екологічної культури  місцевого населення та відвідувачів; співпраці з місцевим населенням,  органами місцевої влади та самоврядування, громадськими організаціями, навчальними закладами, зокрема шляхом залучення до участі у роботі науково-технічної ради НПП та спільного проведення різноманітних природоохоронних екологічних акцій; активізації просвітницької роботи серед дошкільних та шкільних закладів, випуск буклетів, часописів, фільмів, книг, посібників тощо; популяризації знань про НПП; сприяння впровадженню в регіоні принципів сталого соціально-економічного розвитку.

Текст підготовлено Державною службою заповідної справи Мінприроди України в рамках роз'яснення положень Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо створення та функціонування національних природних парків.

 

Використання будь-яких матеріалів без посилання на даний сайт заборонено.